Všeobecné podmínky KLUBOVÉ ZÓNY

1. Věrnostní program KLUBOVÁ ZÓNA

 
1.1. KLUBOVÁ ZÓNA je název věrnostního programu, který provozuje společnost Natural Harmony s.r.o., se sídlem Bratří Hlaviců 94, 7550 Vsetín, IČ: 28629906 (dále jen Provozovatel) a je nabízen zákazníkům v e-shopu www.moderni-nabytek.cz .

Cílem programu je poskytnout zákazníkovi více výhod při nákupu zboží.

1.2. Práva a povinnosti Provozovatele a účastníka programu (dále jen Účastník) jsou

upraveny v těchto Všeobecných podmínkách programu KLUBOVÁ ZÓNA (dále jen

Podmínky).


2. Účastníci programu KLUBOVÁ ZÓNA

 
2.1. Účastníkem se může stát každá fyzická osoba trvale nebo přechodně žijící na území ČR

starší 15 let. Účastníci tvoří výběrový klub. Na přijetí není právní nárok.


2.1.2. Podmínkou přijetí je řádně vyplněná registrace v e-shopu (http://www.moderni-nabytek.cz/html/registrace.html), včetně vyplněného souhlasu se zasíláním e-mailů.


2.2. Členství v KLUBOVÉ ZÓNĚ je bezplatné a může jej získat každý zákazník splňující

podmínky uvedené v odstavci 2.1., kterému bude na základě jeho řádně vyplněného

registračního formuláře (dále jen Formulář) udělena věrnostní sleva. Potvrzení o přijetí registrace obdrží Účastník na e-mail uvedený ve Formuláři.

Odesláním Formuláře Účastník potvrzuje svůj souhlas s Podmínkami.


2.3. V případě přijetí Formuláře Provozovatelem bude Účastníkovi do 24 hodin přiděleno členství v KLUBOVÉ ZÓNĚ.


2.3.1. V případě odeslání Formuláře těsně před objednávkou, bude výhoda aplikována dodatečně na již objednané zboží.
2.3.2. U zboží skladem je nutné aby byl formulář odeslán před objednávkou! V případě dodatečné registrace nejsme technicky schopni zajistit uplatnění slevy.


2.4. Každý Účastník je ve svém vlastním zájmu povinen bezodkladně informovat

Provozovatele o změně údajů uvedených ve Formuláři ve vztahu ke své osobě.

 


3. Reklamace

 
3.1. Případy možné reklamace se řídí Reklamačním řádem Provozovatele.


4. Zánik členství v programu KLUBOVÁ ZÓNA

 
4.1. Provozovatel je oprávněn zrušit účast jakéhokoliv Účastníka v programu

KLUBOVÁ ZÓNA v případě, že tento porušil Podmínky, nebo úmyslně uvedl ve Formuláři

nepravdivé údaje.

4.2. Členství v programu KLUBOVÁ ZÓNA zaniká také v případě úmrtí Účastníka nebo pokud v KLUBOVÉ ZÓNĚ neproběhla žádná operace za dobu delší než 24 měsíců.

4.3. Zrušení účasti v programu KLUBOVÁ ZÓNA bude oznámeno Účastníkovi e-mailem.


5. Ochrana osobních údajů

 
5.1. Účastník odesláním Formuláře dává Provozovateli souhlas se zpracováním

dobrovolně poskytnutých osobních údajů získaných o něm v rámci programu

KLUBOVÁ ZÓNA v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Údaje

budou zpracovávány k účelům uvedeným v těchto Podmínkách, k vytvoření databáze

Účastníků pro možnost zasílání různých firemních informací a pro zpracování firemních

statistik.

5.2. Veškeré použití získaných údajů sleduje zájem Účastníka a zkvalitnění služeb

Provozovatele. Provozovatel v plné míře ručí za bezpečnost údajů v jeho informačním systému.

5.3. Účastník má právo přístupu ke svým osobním údajům, jakož i další práva stanovená v

§21 uvedeného zákona.


6. Závěrečná ustanovení

 
6.1. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit Podmínky, přičemž tyto změny jsou

pro Účastníka závazné.
6.2. Program KLUBOVÁ ZÓNA je koncipován s dlouhodobým záměrem. Nicméně

Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit tento program. Ukončení musí být oznámeno

minimálně měsíc předem. Od data oznámení nebude možné využití výhod. Veškeré nároky

Účastníků vzniklé před datem oznámení budou na vyžádání uspokojeny do dvou měsíců

od tohoto oznámení, poté propadají.

6.3. V případech, na které není v těchto Podmínkách pamatováno, je závazné rozhodnutí

Provozovatele.

6.4. Podmínky v tomto znění nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.8.2010.

 


 


| SEO webu sledují SEO nástroje.cz
E-shop moderni-nabytek.cz nabízí kvalitní designový nábytek. V sekci moderního nábytku do kuchyně je možné objevit jedinečné jídelní stoly a k nim také designové jídelní židle, jako doplňek ke kuchyňskému baru oceníte velký výběr v sekci barové židle.Nábytek z masívu